Razloženo vas sestavljajo trije med seboj ločeni gručasti deli: V vasi, Grbci in Brith, kjer je cerkev sv. Justa. Leži na valovitem in močno zakraselem svetu, ki se razteza od Štanjela do Štorij, ob cesti Grahovo Brdo – Dobravlje. Najpomembnejša kmetijska panoga je vinogradništvo.